• Snabba och säkra leveranser | Meditech Nordic AB

    Vi har snabba och säkra leveranser inom Sverige!

En trygg och säker leverantör med över 30 års erfarenhet i den medicinska branschen.

MediTech Nordic AB marknadsför medicintekniska produkter, där våra främsta affärsområden är dialys, infusions- och transfusionsmedicin samt rullande material – behandlingsstolar, bord och stolar.

Vi är exklusiva återförsäljare för marknadsledande produkter som dialyskanyler och behandlingsstolar från tyska BIONIC Medizintechnik. Vi säljer även engångsprodukter med hög kvalité från den världsledande tillverkaren JMS (Japan Medical Supply).

Meditech Nordic grundades 1999 av Michael Alexéus (VD) som har varit verksam i den medicinska branschen sedan 1985.

Miljöengagemang

Vårt företag har ett stort engagemang gällande miljöfrågor. Vårt mål är att ge vården tillgång till säkra och miljövänliga produkter. Vi jobbar även för att våra leverantörer ska ha en hög miljömedvetenhet.

Vårt engagemang för miljöfrågor fortsätter på vår fritid. Som privatpersoner arbetar vi aktivt för att förbättra vår miljö och under de senaste åren har vi planterat över 1300 olika lövträd.

Miljöengagemang | Meditech Nordic AB
"Den som planterat ett träd har inte levt förgäves".
Kinesiskt ordspråk
Vi är exklusiva återförsäljare för tyska Bionic och japanska JMS
Meditech Nordic AB

Jonstorpsvägen 285
SE-254 76 Allerum
+46 (0)42-38 65 60